<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2480742072650651373\x26blogName\x3dStudentStrike\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://studentstrike.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://studentstrike.blogspot.com/\x26vt\x3d-7123066251283300075', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Back to StudentStrike HQ

April Fools

‘Keep up good work,’ Arroyo tells deployed Metro troops.

Is this a joke? Or does this president really take us all for fools?

It seems the COMELEC is also fooling with us, in its refusal to release the list of party-list nominees, which allegedly includes the son of Benjamin Abalos.

Kabataan Partylist thinks GMA is not fooling anyone with its lies regarding economic growth.

Take a break from government lies and senselessness: read the Alston report, which was also tackled by today's Inquirer editorial.

PhilippineRevolution.net comes out with new documentaries for the NPA's anniversary last March 29. Watch.

----
Showbiz balita: friends texted me last weekend saying Dionne of PBB is a member of the LFS. I wasn't enthusiastic though. The last time I watched PBB, she was in trouble because of indecent conduct.

“April Fools”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  Showbiz balita: friends texted me last weekend saying Dionne of PBB is a member of the LFS. I wasn't enthusiastic though. The last time I watched PBB, she was in trouble because of indecent conduct.

  --
  wow,ito ba ang chair ng LFS?!moralista!looks who's talking..
  champion ng PDA.

 2. Anonymous Anonymous Says:

  LFS pa rin si Dionne dito sa cebu.

 3. Blogger vencer Says:

  to anonymous: haha. thanks for commenting.

  >wow,ito ba ang chair ng LFS?!moralista!looks who's talking..
  champion ng PDA.<

  uyyy, nang-iintriga. april fools joke din ba ito? hehe. just kidding.. thanks for dropping by.

  to the other anonymous:

  >LFS pa rin si Dionne dito sa cebu.<

  oo nga daw. suportahan natin sya. ikakampanya natin sa members na iboto sya. sayang nga lang at nominated yata sya (tama ba?).

  anung skul sya? USC ba?

 4. Blogger adarna Says:

  tsk, tsk. kaw kasi, moralista ka talaga! ;-p

 5. Blogger Ederic Says:

  Taga-UP si Dionne. Heheh, nanonood...

 6. Anonymous James Jayme Says:

  regarding sa SM blog entry...

  may masmabangis ako na alam na incidente sa elevator na yan..ayoko na tawagin na aksidente kasi mukhang palpak talga eh hehe.

  minsan nagising ako nakuwento ni lolo na nalaglag daw sa elevator si kuya jun isa sa mga border nila sa elevator sa sm..

  ito ang kwento..

  isa syang gwardya sa sm, night shift. nagroronda sa basement ng nasabing sm. naisipan nya na pumunta sa iba pang floor para icheck ang area at syempre para mabilis gagamit sya ng elevator. nagbukas naman ang pinto ng elevator pumasok sya kahit madilim.. tapos ayun.. walang cart..

  may allowance na mga more or less 6feet ang basement floor sa mismong ilalim ng elevator..

  so just imagine malaglag ka 6feet parang hukay di pa handa.. matapos nun sa pagkakaalala ko e nadischarge si kuya jun dahil may plaster of paris na ang kanyang braso at di "fit" sa trabahong guard sa SM..

  ang account ko namna sa punyetang sm na yan eh way back elementary days kung saan kasama ko si mommy at daddy. nasa escalator kami at kinain ng escalator ang sintas ng sapatos ko(langya).

 7. Blogger vencer Says:

  to james:

  grabe stories.

  teka, matawagan nga bukas itong SM at ma ff -up ang demand for compensation.